LIDMAATSCHAP

U BEVINDT ZICH NU OP DEZE PAGINA:

LIDMAATSCHAP

Men kan lid worden van de Oldtimer en Classic Car Club Heel indien men voldoet aan de volgende voorwaarden: In het bezit zijn van een automobiel welke gebouwd zijn voor 31 december 1984. Deze dient in originele staat te verkeren. Niet toegelaten worden: custom-cars, replica's en militaire voertuigen. De statuten van de Oldtimer en Classic Car Club Heel zijn vastgelegd in een notariële akte.

 

Eenmalige inschrijfkosten: € 10,=

Contributie voor het jaar 2017: € 25,=

 

Speciale prijs voor nieuwe leden: emaille carbadge: € 25,=

 

Bij inschrijving wordt men automatisch lid van de FEHAC.

Voor meer informatie over OCCC Heel, neem contact op met secretaris Harald Jacobs via e-mail: info@occcheel.nl

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk op 30 november te geschieden!

 

 

 

VETERANEN

Daarnaast bestaat de mogelijkheid, indien men in het bezit is van een vooroorlogs model, (t-m 31/12/1949) lid te worden van de afdeling veteranen.

Voor meer inlichtingen over afdeling veteranen, neem contact op met de interim- coördinator veteranen Louis Claessen

tel 0475-491309 of email; claessen33@zonnet.nl

 

 

 

CARBADGE

OCCC Heel

Correspondentieadres:

Haelenerweg 6

6082 AA Buggenum

 

info@occcheel.nl