LIDMAATSCHAP

U BEVINDT ZICH NU OP DEZE PAGINA:

LIDMAATSCHAP

Men kan lid worden van de Oldtimer en Classic Car Club Heel indien men voldoet aan de volgende voorwaarden: In het bezit zijn van een automobiel welke gebouwd zijn voor 31 december 1984. Deze dient in originele staat te verkeren. Niet toegelaten worden: custom-cars, replica's en militaire voertuigen. De statuten van de Oldtimer en Classic Car Club Heel zijn vastgelegd in een notariële akte.

 

Eenmalige inschrijfkosten: € 10,=

Contributie voor het jaar 2017: € 25,=

 

Speciale prijs voor nieuwe leden: emaille carbadge: € 25,=

 

Bij inschrijving wordt men automatisch lid van de FEHAC.

Voor meer informatie over OCCC Heel, neem contact op met secretaris Harald Jacobs via e-mail: info@occcheel.nl

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk op 30 november te geschieden!

 

 

 

VETERANEN

Daarnaast bestaat de mogelijkheid, indien men in het bezit is van een vooroorlogs model, lid te worden van de afdeling veteranen.

Voor meer inlichtingen over afdeling veteranen, neem contact op metde interim- coördinator veteranen Louis Claessen

tel 0475-491309 of email; claessen33@zonnet.nl

 

CARBADGE

OCCC Heel

Correspondentieadres:

Haelenerweg 6

6082 AA Buggenum

 

info@occcheel.nl