INSCHRIJVING RITTEN

U BEVINDT ZICH NU OP DEZE PAGINA:

  Toelatingseisen voertuig:


- 1e toelating voor 01-01-1999

- niet militair of militaire                  uitvoering

- geen custom cars

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verklaring
 
Zomerrit 2024
 
 

Vakjes met een * zijn verplicht!

U ontvangt geen bevestiging van ons. U bent automatisch ingeschreven na verzending van het inschrijfformulier en als U heeft betaald op banknummer:.IBAN NL 48 Rabo 015 10 00 352

Privacy: 


De ingevulde gegevens zijn door u naar waarheid en op eigen initiatief verstrekt.

U geeft bij verzending van dit inschrijfformulier OCCC Heel automatisch toestemming de door u verstrekte gegevens te gebruiken en te registreren t.b.v. het samenstellen van inschrijflijsten en organisatie van de diverse ritten.

OCCC Heel verzamelt en registreert deze gegevens enkel voor de organisatie van haar ritten en activiteiten en stelt ze niet beschikbaar aan leden of derden.