AUTOMERKEN

U BEVINDT ZICH NU OP DEZE PAGINA:

De automobiel heeft intussen een meer dan 100 jarige historie. De eerste automobielen stamden qua bouw en vorm af van de door paarden getrokken voertuigen. In den beginne werd de automobiel gestald in bouwwerken die voorheen nog plaats boden aan paarden en koetsen. Om deze eerste automobielen op de weg te brengen en te besturen, moest men kunnen terugvallen op de kennis van een chauffeur/mecanicien. De wagens konden nogal eens kuren vertonen in die tijd.


In het begin van de 20ste eeuw waren wereldwijd meer dan 2600 verschillende automerken. Het produktie aantal per fabriek varieerde sterk. Zo waren er ook fabrieken bij die maar 1 wagen geproduceerd hebben, terwijl andere fabrieken een miljoenen productie hebben bereikt. Vele beroemde merken van weleer zijn reeds lang verdwenen, hierbij denken we aan: Delahaye, F.M.Minerva, Wanderer, Horch, Auburn, Duesenberg.Zo af en toe zien we weer een befaamde merknaam opduiken uit de grote automobiel historie, zoals bijvoorbeeld de Spyker en MG F. Binnen de Oldtimer en Classic Car Club Heel zijn met name de na-oorlogse automobielen vertegenwoordigd. Toch is er een kleine groep die in het bezit is van een of meerdere voor-oorlogse automobielen. In de meeste gevallen hebben de eigenaren hun automobiel gerestaureerd van bumper tot bumper. Veel tijd hebben zij gestoken in het bij elkaar zoeken van nauwelijks te verkrijgen onderdelen of het (laten) vervaardigen van ontbrekende delen.De Oldtimer en Classic Car Club Heel laat tijdgenoten regelmatig genieten van de hieronder genoemde automobielen, die samen een rijdend museum vormen.