LIDMAATSCHAP

U BEVINDT ZICH NU OP DEZE PAGINA:

LIDMAATSCHAP

Men kan lid worden van de Oldtimer en Classic Car Club Heel indien men voldoet aan de volgende voorwaarden: In het bezit zijn van een automobiel welke tenminste 25 jaar oud is.. Deze dient in originele staat te verkeren. Niet toegelaten worden: custom-cars, replica's en militaire voertuigen. De statuten van de Oldtimer en Classic Car Club Heel zijn vastgelegd in een notariële akte.


Eenmalige inschrijfkosten: € 10,-

Lidmaatschap € 35,- per jaar vanaf 1 januari 2024, via sepa bankmachtiging.

Bij een 2e gezinslid op hetzelfde adres geld een contributie van € 15,- per jaar.

Nieuwe leden kunnen met ingang van 2019 alleen nog maar de contributie betalen middels automatische machtiging.

Speciale prijs voor nieuwe leden: emaille carbadge: € 25,=


Bij inschrijving wordt men automatisch lid van de FEHAC.

Voor meer informatie over OCCC Heel, neem contact op met secretaris Harald Jacobs via e-mail: info@occcheel.nl

Opzegging van het lidmaatschap dient  uiterlijk op 30 november te geschieden.